โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่สร้างคุณค่าเพิ่มเศรษฐกิจไทย

UploadImage

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักศึกษาทุกท่านรับฟังปาฐกะถาพิเศษ เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่สู่การพัฒนาประเทศ โดย ศาตราจารย์คลีนิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คนชิทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
#SITISPU
#คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม