โครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การทำงานในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง

UploadImage

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงาน โครงการ "การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การทำงานในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง" ภายในงานมีการบรรยาพิเศษ โดย คุณฐิติกร  ชมขุดทด  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โชคฐิติพงศ์ ทรานสปอร์ต จำกัด และ บริษัท ซีทีทีพี จำกัด การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ภาค 2/2561 และพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค 2/2561

ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562  เวลา 13.00-16.30 น. Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
รายละเอียดเพิ่มเติม www.spu.ac.th/fac/logistics
#LSTSPU
#วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน