Smart Leadership 2019

UploadImage

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา Smart Leadership 2019 ประจำปีการศึกษา 2561
ภายใต้แนวคิด“ผู้นำในยุค Thailand 4.0 สู่การเป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม”
 

ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ กรรมการนักศึกษาชุดรับน้อง 14 คณะ  
และสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Smart Leadership 2019 


ระหว่างวันที่   15-17  พฤษภาคม 2562 (3 วัน 2 คืน)
ณ บ้านถ้ำเสือ  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี


#ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม