โปรโมชั่นตลอดปี 2562

UploadImage
 

โปรโมชั่นตลอดปี 2562

 ต้อนรับปีกุล คูปองตลอดปี 2562 
 คูปอง 15 ครั้ง ใช้ภายใน เดือนนับจากวันสมัคร

1) บุคคลภายใน (เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ ,เจ้าหน้าที่ และครอบครัวบุคลากร)
พิเศษเพียง 1,000 บาท /15 ครั้ง/ เดือน
2) ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก
พิเศษเพียง 2,000 บาท/15 ครั้ง/ เดือน

โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2397-9 พบกันที่ อาคาร ชั้น 11