สมัครสมาชิกเดือนเมษายน 2562

UploadImage
 

โปรโมชั่นเดือน เมษายน 2562

1-30 เมษายน 2562

สมัครสมาชิกศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ราคาพิเศษสุดๆ

1) บุคคลภายใน (เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ ,เจ้าหน้าที่ และครอบครัวบุคลากร)
สมัครคนเดียว 2,000 บาท/ปี/คน แถมฟรี เดือน 
2) ศิษย์เก่า 
สมัครคนเดียว 3,500 บาท/ปี/คน แถมฟรี เดือน 

3) บุคคลภายนอก 
สมัครคนเดียว 6,000 บาท/ปี/คน แถมฟรี เดือน

 รายครั้ง 
>< บุคคลภายใน (เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) 100.- บาท/ครั้ง
>< บุคคลภายนอก และศิษย์เก่า 300.- บาท/ครั้ง

พิเศษ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 นี้
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2397-9 พบกันที่ อาคาร ชั้น 11