ชวนฟัง Tech Talk Season 4#11

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ
START UP  ไปอย่างไร ไม่ให้ Stop  เปิดประสบการณ์นำธุรกิจ IoT สู่ตลาดอาเซียน

โดย คุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี
CEO Smart ID Group Co.Ltd.

วันจันทร์ที่  22 เมษายน  2562 เวลา 12.00 - 14.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1  ชั้น 14  อาคาร 40 ปี ศรีปทุม  (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/fac/informatics
#ITSPU
#ACCSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง