ขอเชิญฟังการบรรยาย English for aviation 365 Days words “TOEIC gateway of success”

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญชวนฟังบรรยาย English for aviation 365 Days words
“TOEIC gateway of success”

พบกับ คุณพัชรินทร์  พิชาดุลย์
และทีมงานของสถาบันภาษา บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 -16.30 น.
ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

ติดต่อสอบถาม คณะบริหารธุรกิจ
0 2579 1111 ต่อ 2358
www.spu.ac.th/fac/business