ขอเชิญร่วมฟัง "ธุรกิจที่ทำแคมเปญ การตลาดดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ"

UploadImage


คณะบริหารธุรกิจ จัดบรรยาย 
ปั้นคุณให้เป็น Digital Marketer ในการตลาดยุคใหม่
"ธุรกิจที่ทำแคมเปญ การตลาดดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ"
วันที่ 3 เม.ย. 2562 เวลา 15.00 -17.30 น.  ณ ห้อง 9-1006  ชั้น 10 อาคาร  9 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.