พิธีมอบประกาศนียบัตร วิทยาลัยในเครือไทย-เทค ประจำปีการศึกษา 2561

UploadImage


 
กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบมอบประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงและพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยในเครือไทย-เทค ปีการศึกษา 2561
วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562 เวลา 6.30 - 12.00 น. 
คลิกเพิ่มเติม