ม.ศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความพัฒนาการสอน EXHIBITION IN TEACHING & LEARNING

UploadImage

ในโอกาสครบรอบ 49 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญชวนคณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความพัฒนาการสอน
เพื่อนำเสนอในรูปแบบ Poster ในงาน EXHIBITION IN TEACHING & LEARNING
เรื่อง นวัตกรรมการสอน และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

(Innovative Teaching Creative Learning)
โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลด รูปแบบของบทความได้ที่ http://bit.ly/EXHIBITION2019
สอบถาม โทร. 02 579 1111 ต่อ 1198 และ 1182
e-mail: tlc@spu.ac.th