ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

UploadImage


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
คลิกกำหนดการที่นี่