เปิดใจ คู่หู Claim Di เปลี่ยนความฝันสู่ความสำเร็จ Startup Series B

UploadImage

เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปฟัง Tech Talk Season 4 ep.11 
หัวข้อ “เปิดใจ คู่หู Claim Di เปลี่ยนความฝันสู่ความสำเร็จ Startup Series B”
โดย คุณกิตตินันท์ อนุพันธุ์ และ ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์ CO-Founder
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562  เวลา 12.00 - 14.30 น.
ณ ออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/fac/informatics
#ITSPU  #ACCSPU  #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง