ขอเชิญร่วมสงฆ์น้ำพระพุทธเนื่องในวันสงกรานต์

UploadImage


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมสงฆ์น้ำพระพุทธเนื่องในวันสงกรานต์
ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 10 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.