พบกับ BIZ Talk ปั้นธุรกิจจากลบสู่..ล้าน

UploadImage

พบกับ BIZ Talk ปั้นธุรกิจจากลบสู่..ล้าน

โดยคุณนพปฎล พิริยะกุล Chief Executive Officer Mushroom

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
เวลา 15.00 – 17.30 น.
ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
#SBS
#SripatumBusinessSchool
#คณะบริหารธุรกิจ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม