ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR

UploadImage

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา โดยศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ร่วมโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR
โดยทีมแพทย์พยาบาลจากสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 14.30 น.
ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 40 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (อาคาร 11)
โดยท่านสามารถสแกน QR COLD เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป