เชิญชวนฟัง BIZ Talk หัวข้อ DIGITAL TOUCH POINT
UploadImage


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญชวนฟัง BIZ Talk หัวข้อ DIGITAL TOUCH POINT
โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์
กรรมการผู้จัดการ JM Cuisine  อาหารความคิดสร้างสรรค์ ต้นตำรับเพชรบุรี จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 – 17.30 น.
ณ เธียเตอร์รูม ชั้น 3 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
#SBS
#SripatumBusinessSchool
#คณะบริหารธุรกิจ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม