บรรยายพิเศษ "อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลโลจิสติกส์"

UploadImage


วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เชิญชวนฟังการบรรยายพิเศษ
หัวข้อ อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลโลจิสติกส์
โดยวิทยากร ดร.ปุญญภณ  เทพประสิทธิ์  กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. 
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1518