เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

UploadImage

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เชิญชวนฟังการบรรยายพิเศษ
หัวข้อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ดยวิทยากร คุณเกียรติพงษ์  อุดมธนะธีระ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. 
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1518