นำเสนอโครงการ "การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน" ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus

UploadImage


ร่วมฟังและเป็นกำลังใจให้นักศึกษา ในการนำเสนอโครงการต่อธนาคารออมสิน
"การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน" (ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus)
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 - 16.00 น.

เวลา 9.30 - 10.30 น. การบรรยาย หัวข้อ "การดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัส ปี 2562 และความรู้ด้านการเงิน"
โดย วิทยากรจากธนาคารออมสิน

เวลา 10.30 - 16.00 น.
การนำเสนอโครงการย่อย "การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน"
โดยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 10)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.