ฟังสัมมนาดีๆ SEMINAR and WORKSHOP ART TOY

UploadImage


 
สัมมนาเชิงวิชาการ Workshop และแนะนำงาน ART TOY กับศิลปินตัวจริงที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลงานแบบ ART TOY โดย คุณวัชระ บุญปกครอง Artist&Modeler
วันพฤหัสบดีที่  14  มีนาคม  2562  เวลา 14.30 - 17.30 น.
ณ Auditorium Room 2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 
#SchoolOfDigitalMedia