เชิญชวนฟัง Biz Talk หัวข้อ Branding&Adaptation

UploadImage


คณะบริหารธุรกิจ เชิญชวนฟัง Biz Talk หัวข้อ Branding&Adaptation
โดยวิทยากร คุณขวัญสุภา ปัญญาวุฒิไกร ผู้บริหาร Greyscales Design Co., Ltd. และดำเนินการโดย 
คุณกมลชนก พุคยาภรณ์ พิธีกรและผู้ประกาศข่าวด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 - 17.30 น. ณ เธียเตอร์รูม ชั้น3
อาคาร 40 ปี ศรีปทุม กทม.