ขอเชิญฟังการบรรยาย CEO TALK#10 "การตลาดสำหรับภาครัฐ"

UploadImage

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 
ขอเชิญ นักศึกษาระดับ ป.โท-เอก คณาจารย์ บุคลากร  หรือผู้สนใจ
เข้าร่วมฟัง การบรรยาย CEO TALK#10  "การตลาดสำหรับภาครัฐ"
วิทยากรโดย​ คุณวิชัย โภชนกิจ (อธิบดีกรมการค้าภายใน)
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 12.00 น. 
ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
โทร. 0 2 5586 888 ต่อ 3003 - 4 
สำรองที่นั่ง คลิก..
https://goo.gl/forms/870CkimlVcRoHHxs2