ขอเชิญร่วมโครงการ "Zumba Thai Dance"

UploadImageกลุ่มงานกิจการนักศึกษา โดยศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมกิจกรรม

"Zumba Thai Dance" ทุกวันพุธ ตลอดเดือนมีนาคม 2562
เวลา 16.00 - 17.00 น.
ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา (ด้านหน้าอาคาร 10)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
โทร. 1 2579 1111 ต่อ 2142