ขอเชิญฟ้ง โครงการ Tech Talk Season 4 # 8, 9, 10

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยาย
Tech Talk season 4 # 8, 9, 10  ในหัวข้อ
“พูดไม่เก็ต ต้องสเก็ตช์ด้วยภาพ
เจาะลึกการสื่อสารด้วยแนวคิด Infographic แบบ Professional

โดย คุณเมย์วดี จงฟูสุวรรณ
บริษัท Infographic Thailand
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562  เวลา 12.00-14.30 น.
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562  เวลา 12.00-14.30 น.
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562  เวลา 12.00-14.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1  ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2195
https://www.spu.ac.th/fac/informatics
#ITSPU
#ACCSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง