พบกับ! การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU Games ครั้งที่ 22

UploadImage


พบกับ! การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU Games ครั้งที่ 22
วันที่ 11 – 22 มีนาคม 2562 
ณ สนามกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
คลิกเพิ่มเติม 
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน