ม.ศรีปทุม ร่วมรณรงค์ให้คนไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง 24 มี.ค.62

UploadImage


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมรณรงค์ให้คนไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

“อยู่ที่ไหน” ก็เลือกตั้งได้
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า วันนี้-19 กุมภาพันธ์ 2562 
QR Code กรณีใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง


ดูขั้นตอนการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต/ในเขต วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562  

คลิกเว็บไซต์ กกต. 
ดูสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.