ประกวดแข่งขันทำสื่อ Info graphic และ Video Clip "การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม"

UploadImage


คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชิญชวนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ Info graphic และ Video Clip 
"การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" หัวข้อ รณรงค์การไหว้และการทักทาย

ชิงเงินรางวัลกว่า 6,000 บาท

ส่งผลงานความยาวคลิปประมาณ 2.30 นาที 
สมัครเเละส่งผลงานได้ตั้งเเต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2562


ประกาศผล : ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
มอบรางวัล : ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562
มาพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกันเถอะ

ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่
Facebook : กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม
ติดต่อสอบถามข้อมูล เเละ ส่งผลงานได้ที่
คุณนรีมาศ ปราบไชยโจร (พี่กัน)
โทร. 02-579-1111ต่อ 2354
E-mail: nareemas.pr@spu.ac.th

#SBS
#SripatumBusinessSchool
#คณะบริหารธุรกิจ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม