ชวนฟัง Tech Talk Season 4#7 “จากจุดเล็ก ให้ได้ ล้าน เผยเคล็บลับ พลิก idea สู่รูปแบบธุรกิจ startup 20

UploadImageคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ

“จากจุดเล็ก ให้ได้ ล้าน เผยเคล็บลับ พลิก idea สู่รูปแบบธุรกิจ startup 2019
โดย คุณปทิดา รุจิโมระ

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 12.00-14.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1  ชั้น 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม (อาคาร 11) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/fac/informatics
#ITSPU
#ACCSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง