นักศึกษานำหลักฐานการชำระเงินจากธนาคารมาแลกใบเสร็จรับเงินที่สำนักงานการคลัง