สถาปัตย์ SPU จัด Professional Practice Talk 01 BRING BACK MEMORIES

UploadImage


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โครงการ FAP Design Studio
SPU : SOA ARC 401/463 x IND381  

Professional Practice Talk : 01 BRING BACK MEMORIES
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 – 18.00 น.
ณ Playground ชั้น 2 (5-202) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคารสยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.