จัดอบรม SPU-PSF OPENING

UploadImage
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน จัดอบรม SPU-PSF OPENING
มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ เธียเตอร์รูม ชั้น 3 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

คลิกลงทะเบียน
เข้าร่วมงานที่ http://bit.ly/spupsf-event