ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

UploadImage

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร 
พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  "วันมาฆบูชา" 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 9.09 - 9.29 น. ณ หน้าอาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย