ขอเชิญร่วมโครงการ "ธรรมสากัจฉา สวดมนต์เจริญภาวนา" และทำบุญตักบาตรสั่งสมบุญบารมี

UploadImage


สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญร่วมโครงการ "ธรรมสากัจฉา สวดมนต์เจริญภาวนา"
ทุกวันอังคาร จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 - 18.30 น.
ณ บริเวณลานหน้าองค์พระประธาน ชั้น 2  อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.


และขอเชิญร่วม ทำบุญตักบาตร สั่งสมบุญบารมี
ทุกวันพฤหัสบดี จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 - 9.30 น.
ณ บริเวณลานกิจกรรมต้นหูกวาง 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.