พบกับ THE IDOL TALK #2

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยาย

เปิดใจ การสร้างรายได้จากการใช้ IT 
โดย น้องวิว (Point of View)  ชนัญญา เตชจักรเสมา ❤️❤️

Content Creator ผู้นำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ 
ผ่านความเชื่อที่ว่าเรื่องราวที่มีสาระก็สนุกได้เหมือนกัน”

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.00-14.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1  ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.


อย่าพลาดเชียว !! แล้วพบกันนะคะ ✌

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/fac/informatics
#ITSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง