สมัครสมาชิกเดือนกุมภาพันธ์ ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ราคาพิเศษสุดๆ!

UploadImage


สวัสดีปีกุน ต้อนรับเดือนแห่งความรัก สมัครสมาชิก ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ราคาพิเศษสุดๆ !
1. บุคคลภายใน (เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และครอบครัวบุคลากร)
สมัครคนเดียว 1,800 บาท/ปี/คน
2. ศิษย์เก่า
สมัครคนเดียว 3,000 บาท/ปี/คน
3. บุคคลภายนอก
สมัครคนเดียว 5,500 บาท/ปี/ครั้ง

ต่ออายุสมาชิก ภายใน 15 วันหลังจากวันหมดอายุสมาชิก พิเศษสุดๆ
1. บุคคลภายใน (เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และครอบครัวบุคลากร)
สมัครคนเดียว 1,500 บาท/ปี/คน
2. ศิษย์เก่า
สมัครคนเดียว 2,500 บาท/ปี/คน
3. บุคคลภายนอก
สมัครคนเดียว 5,000 บาท/ปี/คน

ค่าบริการรายครั้ง
1. บุคคลภายใน (เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) 100.- บาท/ครั้ง
2. บุคคลภายนอก และศิษย์เก่า 300.- บาท/ครั้ง

พิเศษ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 นี้

สอบถาม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2397-9 พบกันที่ อาคาร 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9) ชั้น 11
## สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ ต้องออกกำลัง