โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 3 "ศึกชิงแชมป์แผนการตลาดดิจิทัล"

UploadImage

ชิงเงินรางวัลกว่า 1.5 ล้านบาท พร้อมถ้วยรางวัล จากนายกรัฐมนตรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอเรียนเชิญ อาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม RoadShow
โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 3 "ศึกชิงแชมป์แผนการตลาดดิจิทัล"
พร้อมพบผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 9 บริษัทชั้นนำ
เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation 
ความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) 
เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาด รู้จักต่อยอดเชิงพาณิชย์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลักดันสู่ธุรกิจใหม่ (Startup) ที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม