ชวนฟัง Tech Talk Season 4#5 “จากศูนย์ สู่ร้อยล้าน รองเท้านวัตกรรม สร้าง 100 ล้าน ถอดบนเรียน Selfmade

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ จากศูนย์ สู่ร้อยล้านรองเท้านวัตกรรม สร้าง 100 ล้า ถอดบนเรียน Selfmade ที่ไม่ธรรมดา”
โดย คุณกรกนก สว่างรวมโชค (ปอ)
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 12.00-14.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1   ชั้น 14  อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2195
https://www.spu.ac.th/fac/informatics