ภาษาอังกฤษเรียนรู้ได้ไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวผิด

“ภาษาอังกฤษเรียนรู้ได้ไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวผิด” วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศรีปทุม เชิญชวนน้องๆ ม.ปลายร่วมกิจกรรม SIC English Camp 2016 เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับวิทยากรพิเศษ ครูคริสโตเฟอร์ ไรท์ เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ Theater Room ชั้น 3 อาคาร 11