เชิญร่วมบริจาคโลหิต "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ"

UploadImage

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ"
วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ โซน C ชั้น 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.