ชวนฟัง Tech Talk Season 4#4 "STARTUP ของคนรุ่นใหม่ คิดอย่างไง ทำให้รวย"

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ
“STARTUP ของคนรุ่นใหม่ คิดอย่างไง ทำให้รวย
ค้นพบ “จุดต่าง” ที่ต่อยอดธุรกิจท่องเที่ยว กับ Belllugg
ธุรกิจบริการรับส่งกระเป๋าเดินทาง”

โดย คุณสิภวิช ธำรงค์วราภรณ์
Co-founder Bellugg Group Company Limited

ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562  เวลา 12.00-14.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.spu.ac.th/fac/informatics