โครงการ “สถาปัตย์ บ้านดิน” ปีการศึกษา 2561

UploadImage

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง
จัดโครงการ “สถาปัตย์ บ้านดิน” ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2562
ที่โครงการสวนรอยยิ้มของพ่อ (ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง)
บ้านคลองทราย ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
โดยโครงการนี้จะพาไปเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
ด้วยกิจกรรมจิตอาสา ปีนี้พาไปเรียนรู้กระบวนการทำ "บ้านดิน" ที่โครงการสวนรอยยิ้มของพ่อ
(ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง)

>>คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม<<