กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีนครั้งที่ 6

UploadImage

เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 2019 กับกิจกรรมดีๆ!
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชวนน้องๆระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีนครั้งที่ 6
- การแข่งขันร้องเต้นประกอบเพลงจีน
- การแข่งขันเล่านิทาน
- การแข่งขันคัดลายมือ
พร้อมชิงเงินและของรางวัลอีกมากมาย
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ Exhibition ชั้น 1 โซน A
อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 22 มกราคม 2562
ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ผ่าน OR CODE หรือ
คลิก : https://1th.me/8PnD