ชวนฟัง Tech Talk Season 4#3 “ท่องเที่ยวมิติใหม่ ผู้มี PASSION ออกแบบนวัตกรรม สำหรับนักเดินทาง”

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยาย
Tech Talk Season 4#3 ในหัวข้อ “ท่องเที่ยวมิติใหม่ ผู้มี PASSION
ออกแบบนวัตกรรม สำหรับนักเดินทาง”

โดย ดร.บารมี นวนพรัตน์สกุล (คุณยอด) ผู้ประกาศช่อง 3
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 12.00 - 14.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2195
https://www.spu.ac.th/fac/informatics