ประชาสัมพันธ์!! เชิญชวนนักศึกษา ตรวจสุขภาพทั่วไป ฟรี!

UploadImage

ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ โรงพยาบาลนวมินทร์
เชิญชวนนักศึกษา ทุกคณะ ทุกชั้นปี ตรวจสุขภาพทั่วไป ฟรี! 
- ตรวจคัดกรองเบาหวาน
- วัดความดัน
- วัดระดับไขมันในเส้นเลือด
- ตรวจมะเร็งเต้านม
- ตรวจมะเร็งปากมดลูก 
วันที่ 19 – 20 มกราคม 2562 ณ ลานกิจกรรม
ด้านหน้าอาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.