เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

UploadImage

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครทุนวิจัย
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

 
กำหนดส่งภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวน 15 ทุน ทุนละ 35,000 บาท (รวมมูลค่างาน)
Download แบบเสนอโครงการวิจัยสำหรับบุคคลภายใน (FM ศสร.วจ.-01)
ได้ที่ http://bit.ly/form-TLC01
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
โทร. 02 579 1111 ต่อ 1198 และ 1182