เชิญฟังบรรยาย Tech Talk Season 4#2 ในหัวข้อ "U DRIMK I DRIVE"

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยาย
Tech Talk Season 4#2 ในหัวข้อ “START UP แนวใหม่ ต้นแบบธุรกิจ นวัตกรรมเพื่อสังคม คุณดื่ม เราขับให้
คอปาร์ตี้ห้ามพลาดกับ U DRIMK I DRIVE” 
โดย คุณ สิรโสมย์ บริสุทธิ์วุวรรณ์ Co founder และ CEO บริษัท U DRIMK / DRIVE
วันจันทร์ที่ 14 มกราคา 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.