โครงการประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งครั้งแรกของคนรุ่นใหม่”

UploadImage

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศ 
เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งครั้งแรกของคนรุ่นใหม่” 
ชิงเงินรางวัลสูงสุด 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 
กรอกใบสมัคร ได้ที่ : https://bit.ly/2EMbd49
ดูรายละเอียดและกติกาเพิ่มเติม ได้ที่ : https://1th.me/lawspu
 
ติดตามรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติม  :
Facebook page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม: https://www.spu.ac.th/fac/law
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2258 หรือ 
Line: @spulaw (มี@)