ร่วมเชียร์ ทัพนักกีฬา SPU การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”

UploadImage

ร่วมเชียร์ และ เป็นกำลังใจ ทัพนักกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”
ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

>>คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม<<