เชิญร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 50 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 49 ปี

UploadImage

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 50 รูป
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 49 ปี  ณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม.


เวลา  08.19 น.     -  พิธีถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่
                           ณ อาคารอเนกประสงค์
                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธานในพิธี
                        -  ถวายสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย
                        -  ถวายสักการะพระวิษณุกรรม
                        -  ประกอบพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่

เวลา  09.19น.     -  พิธีตักบาตรพระสงฆ์  50  รูป  ณ บริเวณหน้าอาคาร 40 ปี ศรีปทุม
เวลา  10.19น.     -  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ  บริเวณอาคาร 40 ปี ศรีปทุม
                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                         เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
                         ประธานสงฆ์ให้ศีล
                         พระสงฆ์จำนวน  10 รูป  เจริญพระพุทธมนต์
                         ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติร่วมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์
                         พระสงฆ์อนุโมทนา  ประธานในพิธีกรวดน้ำและรับพร
                         ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
                         เสร็จสิ้นพิธีสงฆ์

การแต่งกาย :  บุคลากรชายและหญิง  สวมเสื้อสูท หรือชุดทำงานสุภาพ  
                   นักศึกษาชายและหญิง  สวมเครื่องแบบนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย