การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ม.ศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 (SPUCON2018)

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 (SPUCON2018) 
เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ จากอาจารย์นักวิจัย นิสิต นักศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ Auditorium Room 1-2 ชั้น 14 
อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 

>>คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<